Concurso de microrrelatos y de fotografía Nueva fecha de cierre de la convocatoria

CONSTRUINT PONTS….NO MURS

Vols participar en els concursos de microrelats i fotografia de València Acull? Per a commemorar el seu 30è aniversari com a ONG treballant pels drets de les persones immigrants a la ciutat de València, volem celebrar la immigració a través de les imatges i les paraules: CONSTRUINT PONTS… no murs. Adjuntem les bases. Convocatòria oberta des del 15 de maig 2019 fins a 27 de juliol 2019. ANIMA’T!

Concurs de fotografia 30 anys_VALÈNCIA ACULL

Concurs de microrelats 30é aniversari_VALENCIA ACULL

CONSTRUYENDO PUENTES….NO MUROS

¿Quieres participar en los concursos de microrrelatos y fotografía de València Acull? Para conmemorar su 30 aniversario como ONG trabajando por los derechos de las personas inmigrantes en la ciudad de València, queremos celebrar la inmigración a través de las imágenes y las palabras: CONSTRUYENDO PUENTES … no muros. Adjuntamos las bases. Convocatoria abierta desde el 15 de mayo 2019 hasta el 27 de julio 2019. ¡ANÍMATE

Concurso de fotografía 30 años_VALÈNCIA ACULL

Concurso de microrelatos 30 años_VALÈNCIA ACULL

Anuncios