València Acull- Red Acoge alerta sobre el retard i les dificultats d’accés a la sol·licitud de protecció internacional

València Acull- Red Acoge alerta sobre el retard i les dificultats d’accés a la sol·licitud de protecció internacional que provoquen greus disfuncions i perjudicis a les persones sol·licitants d’asil a València

 Les persones sol·licitants de protecció internacional estan acudint a la comissària de Sapadors a les 3 de la matinada per a poder intentar aconseguir nombre per a poder formalitzar la seua sol·licitud d’asil

València a 23 d’abril de 2018- L’actual sistema de cites per a poder formalitzar les sol·licituds d’asil i protecció subsidiària a València gestionat únicament en la Comissaria de Sapadors com a lloc habilitat, a aquest efecte mitjançantOrdre del Ministre de Justícia i Interior, està provocant que les persones que volen iniciar aquesta sol·licitud hagen d’acudir a les 3 de la matinada per a poder aconseguir un dels 15 nombres que s’estan donant diàriament.

L’actual sistema de cites, que no inclou formes telemàtiques, obliga les persones a acudir de forma presencial a una única comissària, el que està generant situacions de col·lapse, angoixa i incertesa. Per això, per a intentar accedir a la cita cal acudir a les 03.00 de la matinada, ja que a les 04.30 hores ja no hi ha nombres disponibles.

Aquesta situació, lluny de ser excepcional ja s’ha donat amb anterioritat, tal com es pot consultar en l’Estudi sobreL’Asil a Espanya: La protecció internacional i els recursos del sistema d’acollida que va realitzar el Defensor del Poble en 2016, on es podia llegir que “les demores per a formalitzar les demandes d’asil van ser freqüents, especialment des de finals de 2014 i durant l’any 2015, i es van produir en Madrid, València, Màlaga i Alacant”.

Aquest col·lapse, que retarda la formalització de la sol·licitud 5 o 6 mesos, té unes conseqüències directes sobre les persones, ja que sense poder realitzar aquest tràmit de formalització queden en una situació de vulnerabilitat i excepcionalitat,  sense poder accedir als drets socials bàsics que els atorga la normativa per la seua condició de sol·licitants.

A més, fins a l’efectiva presentació de la sol·licitud, estan exposats a la incoació d’expedients d’expulsió, donada la seua situació d’irregularitat, tot això, malgrat que la DIRECTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de juny de 2013 estableix en el seu Capítol II: Principis i Garanties Fonamentals, Art. 6.2 afirmen que“Els Estats membres garantiran que la persona que haja formulat una sol·licitud de protecció internacional tinga efectivament l’oportunitat de presentar-la al més prompte possible”.

Advertint així mateix que “La Directiva de Procediments de 2013, estableix un termini de tres dies hàbils per a registrar la sol·licitud si és davant autoritat competent. En el cas que la petició es presente davant autoritat no competent, aquesta ha d’adoptar les mesures necessàries perquè el registre es duga a terme en un màxim de sis dies hàbils”.

La setmana passada, advocades especialistes en estrangeria van presentar queixes a la Defensoria del Poble per a alertar de la indefensió i vulneració del dret d’asil i protecció subsidiària.

Des del Servei de No discriminació de València Acull-Red Acoge hem constatat els fets i fem una crida a replantejar el procés, ja siga habilitant altres comissàries, o permetent l’accés al tràmit telemàtic de manera que assegure l’accés a la protecció internacional en condicions dignes i d’acord a la llei.

València Acull- Red Acoge alerta sobre el retraso y las dificultades de acceso a la solicitud de protección internacional que provocan graves disfunciones y perjuicios a las personas solicitantes de asilo en València

 Las personas solicitantes de protección internacional están acudiendo a la comisaria de Zapadores a las 3 de la madrugada para poder intentar conseguir número para poder formalizar su solicitud de asilo

València a 23 de abril de 2018- El actual sistema de citas para poder formalizar las solicitudes de asilo y protección subsidiaria en València gestionado únicamente en la Comisaría de Zapadores como puesto habilitado, a tal efecto mediante Orden del Ministro de Justicia e Interior, está provocando que las personas que quieren iniciar dicha solicitud tengan que acudir a las 3 de la madrugada para poder conseguir uno de los 15 números que se están dando diariamente.

El actual sistema de citas, que no incluye formas telemáticas, obliga a las personas acudir de forma presencial a única comisaria lo que está generando situaciones de colapso, angustia e incertidumbre. Por ello, para intentar acceder a la cita hay que acudir a las 03.00 de la madrugada, ya que a las 04.30 horas ya no hay números disponibles.

Esta situación, lejos de ser excepcional ya se ha dado con anterioridad, tal y como se puede consultar en el Estudio sobre “El Asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida” que realizó el Defensor del Pueblo en 2016, donde se recogía que “las demoras para formalizar las demandas de asilo fueron frecuentes, especialmente desde finales de 2014 y durante el año 2015, y se produjeron en Madrid, Valencia, Málaga y Alicante”.

Este colapso, que retrasa la formalización de la solicitud 5 o 6 meses, tiene unas consecuencias directas sobre las personas, ya que sin poder realizar ese trámite de formalización quedan en una situación de vulnerabilidad y excepcionalidad,  sin poder acceder a los derechos sociales básicos que les otorga la normativa por su condición de solicitantes.

Además, hasta la efectiva presentación de la solicitud, están expuestos a la incoación de expedientes de expulsión, dada su situación de irregularidad, todo ello, pese a que la DIRECTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2013 establece en su Capitulo II: Principios y Garantías Fundamentales, Art. 6.2 afirman que “Los Estados miembros garantizarán que la persona que haya formulado una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de presentarla lo antes posible”.

Advirtiendo asimismo que “La Directiva de Procedimientos de 2013, establece un plazo de tres días hábiles para registrar la solicitud si es ante autoridad competente. En el caso de que la petición se presente ante autoridad no competente, esta debe adoptar las medidas necesarias para que el registro se lleve a cabo en un máximo de seis días hábiles”.

La semana pasada, abogadas especialistas en extranjería presentaron quejas a la Defensoría del Pueblo para alertar de la indefensión y vulneración del derecho de asilo y protección subsidiaria.

Desde el Servicio de No discriminación de València Acull- Red Acoge hemos constatado los hechos y hacemos un llamamiento a replantear el proceso, bien habilitando otras comisarias, bien permitiendo el acceso al trámite telemático de manera que asegure el acceso a la protección internacional en condiciones dignas y acordes a la ley.

 

 

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s