Carta d’agraïment / Carta de agradecimiento

Estimades sòcies i socis, voluntàries i voluntaris de València Acull:

Estimades i estimats donants a la caixa de resistència de València Acull:

En primer lloc, volem agrair-vos la vostra solidaritat i generositat per contribuir a ajudar a nombroses persones i les seves famílies, en una situació particularment vulnerable, durant la crisi sanitària que va començar el mes de març 2020. Molts d’ells no tenien manera de sustentar-se mentre esperaven ajudes socials de l’Ajuntament de València, o teníen dificultats d’accés als recursos per diverses raons. I desgraciadament molts d’ells continuen tenint problemes, sense tindre cap altre ingrés per a subsistir.

Gràcies a vosaltres, hem recaptat per a la CAMPANYA D’EMERGÈNCIA SOCIAL CORONAVIRUS un total de 33.695,29.-€, del qual s’ha anat concedint ajudes del valor de 14.897,45.-€, fins al divendres, dia 24 d’abril.

Volem agrair també, al col•lectiu d’artesans i artistes la Trenta-set, que va organitzar una subhasta solidària a través de la xarxa social Instagram el divendres 10 d’abril que va recaptar 8.628,35.-€. La subhasta oferia art i artesania de múltiples creadors valencians i valencianes en benefici de la nostra associació.

A València Acull s’ha prestat ajuda a uns 249 sol•licitants. Aquestes persones en la seva majoria pertanyen a unitats de convivència o unitats familiars. Com és lògic, algunes persones han hagut de demanar repetició de l’ajuda, ja que, o no tenen possibilitat de rebre res per part dels SS.SS. Municipals o perquè a vegades el temps d’espera fins a la recepció de l’ajuda sol•licitada es demora fins a 3 o fins i tot 4 setmanes. Les ajudes han estat, principalment, per a comprar aliments, així com per a pagar lloguers (moltes persones lloguen una habitació a vegades sense tenir cap contracte, alguna cosa que exigeixen per a poder accedir a ajudes). En poc temps, s’ha redactat un protocol que estableix els criteris a seguir a l’hora de concedir les ajudes que inclou, per a qui, per a quines i quant es pot concedir, a més de com ha de funcionar la comunicació interna entre diferents àrees de l’associació.

S’ha pogut constatar que continua havent-hi un desconeixement per part d’algunes persones de les ajudes municipals, o quan sí que estan informats, hi ha problemes per a comunicar amb ells (l’idioma, falta de saldo en el mòbil), i no tothom té compte bancari, entre altres dificultats.

En relació a aquest últim punt, hi ha persones beneficiàries de les ajudes que desgraciadament s’han vist afectades per l’actuació de les entitats bancàries que han aplicat unes comissions abusives, considerant que les persones receptores necessiten cada euro que se’ls dóna per a subsistir d’un dia per a un altre. València Acull ha denunciat en diversos mitjans aquests abusos que haurien de ser prohibits, especialment en temps d’emergència social. Què una persona sense ingressos vagi al banc a treure els diners rebuts i troba que de les 50€, el banc se li ha retingut 30€ per ‘cobraments pendents’ és totalment inadmissible. S’està fent gestions amb algunes entitats per a veure alternatives.

A València Acull tot l’equip està bolcat completament a mantindre una fluida comunicació amb les persones migrades usuàries de l’associació, procurant unir la informació d’utilitat traduïda a diversos idiomes i fent-la arribar a les persones que el necessiten. En la mateixa seu es publiquen els detalls sobre l’atenció oferta per les diferents àrees (estrangeria, asil, ocupació, habitatge, etc.), proporcionant a més, telèfons sobre atenció sanitària (per a persones amb o sense targeta sanitària) i informació sobre el virus (símptomes, etc.). De manera virtual, es reuneixen diferents grups: de dones; grup de radi amb sessions d’acte-cuidat, i cura mútua; Funtun; el club de lectura, entre altres.

L’equip de treball, coordinació i administració i la junta de l’associació també duen a terme reunions virtuals ja que es va procurar que des de la declaració de l’estat d’alarma, primer amb torns de permanència i, posteriorment, en empitjorar-se més la situació i els riscos, es va decidir impulsar el teletreball exceptuant l’assistència a l’associació per a qüestions urgents.

Quant a la incidència social, a part de les denúncies cap a les entitats bancàries, hem estat activament participant en les reivindicacions recents sobre la regularització de persones immigrants; el buidatge (i ojala, tancament definitiu) dels CIEs; el tema del subsidi per a empleades de llar que ha deixat a moltes d’elles fora del paraigua de protección.

GRACIES A TOTES I TOTS PER LA VOSTRA SOLIDARITAT ¡¡

Estimadas socias y socios, voluntarias y voluntarios de València Acull:

Estimadas y estimados donantes a la caja de resistencia de València Acull:

En primer lugar, queremos agradeceros vuestra solidaridad y generosidad por contribuir a ayudar a numerosas personas y sus familias, en una situación particularmente vulnerable, durante la crisis sanitaria que empezó en el mes de marzo 2020. Muchos de ellos no tenían manera de sustentarse mientras esperaban ayudas sociales del Ayuntamiento de València, o por tener dificultades de acceso a los recursos… Y desgraciadamente muchos de ellos siguen teniendo problemas, sin tener ningún otro ingreso para subsistir.

Gracias a vosotros y vosotras, hemos recaudado para la CAMPAÑA DE EMERGENCIA SOCIAL CORONAVIRUS un total de 33.695,29.-€, del cual se ha ido concediendo ayudas del valor de 14.897,45.-€, hasta el viernes, día 24 de abril.

Queremos agradecer también, al colectivo de artesanos y artistas la Trenta-set, que organizó una subasta solidaria a través de la red social Instagram el viernes 10 de abril que recaudó 8.628,35.-€. La subasta ofrecía arte y artesanía de múltiples creadores valencianos y valencianas en beneficio de nuestra asociación.

En València Acull se ha prestado ayuda a unos 249 solicitantes. Estas personas en su mayoría pertenecen a unidades de convivencia o unidades familiares. Como es lógico, algunas personas han tenido que pedir repetición de la ayuda, ya que, o no tienen posibilidad de recibir nada por parte de los SS.SS. Municipales o porque a veces el tiempo de espera hasta la recepción de la ayuda solicitada se demora hasta 3 o incluso 4 semanas. Las ayudas han sido, principalmente, para comprar alimentos, así como para pagar alquileres (muchas personas alquilan una habitación a veces sin tener ningún contrato, algo que exigen para poder acceder a ayudas). En poco tiempo, se ha redactado un protocolo que establece los criterios a seguir a la hora de conceder las ayudas que incluye, para quién, para qué y cuánto se puede conceder, además de cómo debe funcionar la comunicación interna entre diferentes áreas de la asociación.

Se ha podido constatar que sigue habiendo un desconocimiento por parte de algunas personas de las ayudas municipales, o cuando sí están informados, hay problemas para comunicar con ellos (el idioma, falta de saldo en el móvil), y no todo el mundo tiene cuenta bancaria, entre otras dificultades.

En relación a este último punto, hay personas beneficiarias de las ayudas que desgraciadamente se han visto afectadas por la actuación de las entidades bancarias que han aplicado unas comisiones abusivas, considerando que las personas receptoras necesitan cada euro que se les da para subsistir de un día para otro. València Acull ha denunciado en varios medios estos abusos que deberían ser prohibidos, especialmente en tiempos de emergencia social. Qué una persona sin ingresos vaya al banco a sacar el dinero recibido y encuentra que de las 50€, el banco se le ha retenido 30€ por ‘cobros pendientes’ es totalmente inadmisible. Se está haciendo gestiones con algunas entidades para ver alternativas.

En València Acull todo el equipo está volcado completamente en mantener una fluida comunicación con las personas migradas usuarias de la asociación, procurando unir la información de utilidad traducida a varios idiomas y haciéndola llegar a las personas que lo necesiten. En la misma sede se publican los detalles sobre la atención ofrecida por las diferentes áreas (extranjería, asilo, empleo, vivienda, etc.), proporcionando además, teléfonos sobre atención sanitaria (para personas con o sin tarjeta sanitaria) e información sobre el virus (síntomas, etc.). De forma virtual, se reúnen diferentes grupos: de mujeres; grupo de radio con sesiones de auto-cuidado, y cuidado mutuo; Funtun; el club de lectura, entre otros.

El equipo de trabajo, coordinación y administración y la junta de la asociación también llevan a cabo reuniones virtuales ya que se procuró que desde la declaración del estado de alarma, primero con turnos de permanencia y, posteriormente, al recrudecerse más la situación y los riesgos, se decidió impulsar el teletrabajo exceptuando la asistencia a la asociación para cuestiones urgentes.

En cuanto a la incidencia social, aparte de las denuncias hacia las entidades bancarias, hemos estado activamente participando en las reivindicaciones recientes sobre la regularización de personas inmigrantes; el vaciado (y ojala, cierre definitivo) de los CIEs; el tema del subsidio para empleadas de hogar que ha dejado a muchas de ellas fuera del paraguas de protección. 

¡¡¡GRACIAS A TODAS Y TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD  ¡¡¡

Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s