Campaña Emergencia Social coronavirus

Estimada sòcia, voluntària, estimat soci, voluntari, estimades persones simpatitzants de València Acull

La situació excepcional d’emergència creada arran de l’expansió del COVID-19 està tenint un impacte desproporcionat en moltes persones i famílies sense recursos i especialment vulnerables, que es veuen exposades a patir a causa de la impossibilitat d’obtindre els més mínims ingressos per a garantir la seua manutenció. Com saps, moltes d’elles són persones migrades, privades de drets, lluny de les seues famílies i amistats i sovint desproveïdes de xarxes socials  de les quals poder rebre suport.

Des de València Acull venim detectant molts d’aquests casos en famílies residents en el barri d’Orriols i, en general, entre les persones que formen part i tenen contacte amb la nostra associació. Són persones i famílies molt vulnerables i en greu  risc d’exclusió social, i que en alguns casos queden fora dels circuits normalitzats d’ajudes establertes per les administracions públiques .

Amb l’objectiu de donar suport en tot el que puguem en aquests moments, estem generant un fons econòmic que gestionarem a través d’ajudes directes a aquestes persones per a la cobertura de necessitats bàsiques.

Col•labora amb nosaltres per a fer arribar a la població més vulnerable ajudes econòmiques amb les quals poder fer front als dificilíssims dies que els esperen.

Fes el teu donatiu en: ES06 3159 0037 1720 6934 9625

Concepte: EMERGÈNCIA SOCIAL CORONAVIRUS + Nom i cognoms + DNI o NIE

I dedueix-t’ho en la declaració de la renda (per a això és imprescindible que en el concepte indiques el teu nom i cognoms i DNI o NIE),.

Gràcies per la teua col•laboració, una forta abraçada,  salut i solidaritat.

València Acull

Estimada socia, voluntaria, estimado socio, voluntario, estimadas personas simpatizantes de València Acull

La situación excepcional de emergencia creada a raíz de la expansión del COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado en muchas personas y familias sin recursos y especialmente vulnerables, que se ven expuestas a sufrir a causa de la imposibilidad de obtener los más mínimos ingresos para garantizar su manutención. Como sabes, muchas de ellas son personas migradas, privadas de derechos, lejos de sus familias y amistades y a menudo desprovistas de redes sociales en las que poder apoyarse.

Desde València Acull venimos  detectando muchos de estos casos en familias residentes en el barrio de Orriols y, en general, entre las personas que forman parte y tienen contacto con nuestra asociación. Son personas  y familias muy vulnerables y en alto riesgo de exclusión social,  y que en algunos casos quedan fuera de los circuitos normalizados de ayudas establecidos por las administraciones públicas .

Con el objetivo de apoyar en todo lo que podamos en estos momentos, estamos generando un fondo económico que gestionaremos a través de ayudas directas a estas personas para la cobertura de necesidades básicas.

Colabora con nosotras para hacer llegar a la población más vulnerable ayudas económicas con las que poder hacer frente a los dificilísimos días que les esperan.

Haz tu donativo en: ES06 3159 0037 1720 6934 9625

Concepto: EMERGENCIA SOCIAL CORONAVIRUS + Nombre y apellidos + DNI o NIE

Y dedúcetelo en la declaración de la renta (para ello es imprescindible que en el concepto indiques tu nombre y apellidos y DNI o NIE.

Gracias por tu colaboración, un fuerte abrazo, salud y solidaridad.

València Acull